Ochrana osobních údajů

Všechny vámi vyplňované osobní údaje, které nám poskytujete při vyplňování objednávkového a  registračního formuláře na stránkách www.domacikonopi.cz podléhají ochraně osobních údajů dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným dalším stranám. Jsme si vědomi důvěrnosti vašich osobních údajů a působnosti zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení k ochraně vašich osobních údajů

Fyzická osoba provozující tyto webové stránky zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím těchto webových stránek, jakožto i všechny údaje získané z objednávek, dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel tyto údaje zlikviduje. 

Provozovatel těchto stránek tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům provozovatele. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu dále komukoliv poskytnuty.

Váš souhlas

Svojí registrací či vyplněním objednávky poskytuje kupující plný souhlas se shromažďováním a používáním informací o své osobě i o nákupech, které uskuteční na těchto webových stránkách a to po dobu neurčitou nebo do doby kdy tento svůj souhlas odvolá a to písemnou formou na adresu uvedenou v kontaktech. Fyzická osoba, která je provozovatelem internetového obchodu www.domacikonopi.cz je povinna neprodleně po obdržení odvolání souhlasu s nakládáním s osobními údaji veškerá data a informace o kupujícím zlikvidovat.